'โสกผีดิบ' แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ จังหวัดขอนแก่น   


     เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ บริเวณพื้นที่โสกผีดิบ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น    โอกาสนี้ กรมทรัพยากรธรณี โดย ดร.ประดิษฐ์ นูเล และนายทรงกลด ประเสริฐทรง นักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ร่วมให้ข้อมูลด้านธรณีวิทยาในการลงพื้นที่ครั้งนี้     โสกผีดิบ คำว่า "โสก" เป็นภาษาอีสาน แปลความได้ว่าเป็นบริเวณที่เกิดการกัดเซาะจากกระแสน้ำ จนกลายเป็นโสกหรือโตรกธารน้ำไหล 

     โสกผีดิบ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เกิดในหมวดหินภูทอก อายุยุคครีเทเซียสตอนปลาย  ซึ่งประกอบไปด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ วางตัวเอียงเทเล็กน้อยไปทางทิศเหนือ  แสดงลักษณะโครงสร้างทางตะกอนวิทยาแบบชั้นเฉียงระดับ (Cross bedding) 


  
     โสกผีดิบมีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่เกิดจากการผุพัง (Weathering) และ การกร่อน (Erosion) ได้หินรูปร่างแปลกตามากมาย มีลักษณะคล้ายลานหินตะปุ่ม ตะป่ำ และแท่งเสาหิน ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการที่มีแรงมากระทำต่อเนื้อหินก่อให้เกิดรอยแยก (Joint) ในเนื้อหินสองแนวตัดกัน คือ 1) แนวรอยแยกวางตัว เหนือ-ใต้  2) แนวรอยแยกวางตัว ตะวันออก-ตะวันตก ต่อมาถูกน้ำฝนและน้ำผิวดินกัดกร่อนบริเวณรอยแยกทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เนื้อหินตามแนวรอยแยกถูกน้ำพัดพาหายไป เหลือแต่เนื้อหินตรงกลางเป็นก้อนปุ่มมน กาลเวลาผ่านไป การกัดกร่อนขยายพื้นที่มากขึ้น จนเกิดเป็นลักษณะโสกหรือโตรกธารน้ำไหลอย่างที่เห็น


 
   โสกผีดิบ มีตำนานที่เขียนไว้ในป้ายไม้ เล่าว่า ราวปี 2480 เกิดโรคห่าระบาด ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับพื้นที่โสกแห่งนี้ ชาวบ้านทำพิธีไม่ทัน จึงพากันเอาศพมาทิ้งที่นี่เป็นที่มาของชื่อ "โสกผีดิบ" 


   โสกผีดิบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสาธารณะ ทางตอนเหนือของบ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น มีพื้นที่บริเวณโสกประมาณ 10 ไร่ จากพื้นที่ป่า 35 ไร่ พิกัด : 15°50'00.2"N 102°41'27.9"E 15.833398, 102.691087 ห่างจาก อ.พล ประมาณ 13 กม. ออกจาก อ.พลใช้ทางหลวง 207  ไปทาง อ.หนองสองห้องมาประมาณ 8 กม. ระหว่างกม. 35-36 จะเจอไซโลรับซื้อข้าว เลยไปหน่อยเดียวจะมี 4 แยก เลี้ยวซ้ายตามป้ายวัดศรีหงส์ทอง ตรงไปเรื่อยๆ จนเจอวัด เลี้ยวขวาผ่านวัดแล้วตรงไปเรื่อยๆ  ผ่านโรงเรียนแล้วเลยออกทุ่งนาไป ราว 2 กม.จะเจอชายป่า ตรงนั้นมี 4 แยก เลี้ยวขวาไปอีก 300 ม.  ทางลงโสกอยู่ซ้ายมือ

ขอขอบคุณที่มา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เฟซบุ๊กเพจ พาเลาะ
6 ธันวาคม 60 15:10:28
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.