รายงานพิเศษ: งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ปี 61   


รายงานพิเศษ
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ปี 61 ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 200 คนจากประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก ชมนางรำครึ่งแสนรำบวงสรวงชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน แสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน  วิถีชีวิตความเป็นอีสาน มหรสพสมโภช 12 วัน 12 คืน  

จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการค้า และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่ทันสมัยพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม และวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ จนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ มีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่าที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม มีมรดกภูมิปัญญา และมีงานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ คือ เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือที่นิยมเรียกกันว่า "งานไหม หรือ งานเทศกาลไหม" 

งานเทศกาลไหมฯจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 40
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2522 ใช้ชื่อว่า "งานเทศกาลไหมขอนแก่น" ปี 2523 ชื่อว่า "เทศกาลไหมขอนแก่น และประเพณีผูกเสี่ยว ปี2524 และปี 2525 ได้ใช้ชื่อว่า "เทศกาลไหมขอนแก่นและพิธีผูกเสี่ยว" ปี 2526 มีชื่อว่า "งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันได้มีการเพิ่มวันจัดงานจากทุกปีที่จัดเพียง 7 วัน มาเป็น 12 วัน ในปี 2556  
  
ในปี 2557 งานเทศกาลไหมขอนแก่น ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับรูปแบบงานสู่ความเป็นสากลภายใต้ชื่องาน "เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น" โดยได้เชิญกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวม 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และไทยเข้าร่วมงาน โดยมีการยกระดับสู่ความเป็นสากล 

กระทั่งมาในปี 2561 จัดเป็นปีที่ 40 ซึ่งได้ใช้ชื่อเทศกาลไหมนานาชาติฯปีนี้มีประชุมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ เรื่อง "เส้นทางการค้าไหม ณ ลุ่มน้ำโขง"  เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไหม และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจไหมบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม 6 ชาติ สมาชิก GMS (เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และ ไทย) ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ การจัดนิทรรศการผ้าไหมและเดินแฟชั่นผ้าไหม ณ โดมแสดงและจำหน่ายสินค้า 6 ชาติ สมาชิก GMS และงานเดินแฟชั่นผ้าไหมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา สุดท้าย การจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของชาติสมาชิก GMS ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมฯ โดยได้เชิญประเทศสมาชิก GMS เข้าร่วมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 3 ประเทศ คือ จีน ลาว และ เวียดนาม เข้าร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน "PATA Destination Marketing Forum 2018"
นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้จังหวัดได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน "PATA Destination Marketing Forum 2018" ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 200 คน จากประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ย. 2561 ตรงกับเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัด ซึ่งขอนแก่นเป็นเมืองรองรับและการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ มีแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในด้านการตลาดและการจัดการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้น เพื่อสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพรมแดนใหม่ๆที่น่าสนใจของโลก

รำบวงสรวงด้วยชุดผ้าไหมลายประจำจังหวัดขอนแก่น "แคนแก่นคูน"
ในวันที่ 28 พ.ย. 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จะมีพิธีการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองขอนแก่นครบรอบ 221 ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ จำนวน 200 กว่าคน จะได้ร่วมชมการรำบวงสรวงด้วยชุดผ้าไหมลายแก่นคูน ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น จากผู้รำชาย-หญิง หลายหมื่นคนเต็มเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่มาขอนแก่นครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงามของประเทศไทยและวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยวอีกด้วย

ขบวนพิธีเปิดตระการตา
ส่วนวันที่ 29 พ.ย.2561 เป็นวันแรกที่ได้เปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ซึ่งจะมีขบวนแห่ มากกว่า 10 ขบวน ที่เป็นเกวียนดอกไม้บุปผชาติสวยงามตระการตา พร้อมด้วยขบวนกลองยาว ขบวนนางรำ ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ไปตามถนนกลางเมืองเข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  พร้อมรำบายศรีสู่ขวัญ ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ

งานไหมปีนี้มีอะไร?
 สำหรับกิจกรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2561 ประกอบด้วยประกวดผ้าไหม, การจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง , นิทรรศการไหมไทย และ ไหมอาเซียน, การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารนานาชาติ, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดนางงามไหมขอนแก่น, การออกร้านธารากาชาด, การออกสลากกาชาดสมนาคุณ และ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และ ร.๑๐ พร้อมกับชมมหรสพตลอดการจัดงานอีกด้วย

"การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตจากไหม และพัฒนาคุณภาพไหม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน เพื่อจัดงานรื่นเริงให้ประชาชนได้มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และจัดหารายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และสาธารณกุศลต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น" นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าว.

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS