นั่งโอ่นโลนซา กราบพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวาน ชิมเมนูปลาไหลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย ต้องที่โคกโพธิ์ชัยขอนแก่นเท่านั้น   


นั่งโอ่นโลนซา กราบพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวาน
ชิมเมนูปลาไหลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย ต้องที่โคกโพธิ์ชัยขอนแก่นเท่านั้น

                
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จัดว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ดึงเอาเสน่ห์และวิถีของความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่น ผสมผสานกับความร่วมมือกับคนในชุมชนจนวันนี้ทำให้  4 หมู่บ้านของอำเภอแห่งนี้เป็นหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสถึงเสน่ห์ กลิ่นอายทางวัฒนธรรมประจำถิ่นที่น่าหลงไหล ชิมอาหารประจำถิ่นที่หาทานได้ที่นี่เพียงที่เดียว กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ชุมชน สนุกสนานกับการแสดงพื้นเมือง รวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนที่วันนี้นั้นสามารถพักค้างคืนได้ทุกหมู่บ้านที่ได้มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้ให้อีกด้วย


                
นายปลวัชร  วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ชัย กล่าวว่า ด้วยเสน่ห์ ด้วยภูมิปัญญา ด้วยวิถีของชาวโคกโพธิ์ชัย ที่ทำให้วันนี้เราสามารถที่จะประกาศให้พื้นที่ 4 หมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างลงตัว โดยมีพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอเป็นแม่งานหลักประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชนทุกชุมชม ที่เริ่มจากลงพื้นที่มาทำประชาพิจารณ์ มาสอบถาม มาดูความเข้มแข็งมาดูเสน่ห์และวิถีชุมชนตามแนวทางของการดำเนินงานการดังกล่าวที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย บ.โนนสะอาด ม.6 ต.นาแพง,บ้านมูลนาค ม.7 ต.โคกโพธิ์ชัย,บ.นายาว ม.4 ต.บ้านโคก และ บ.โพธิ์ชัย ม.4 ต.โพธิ์ชัย ทั้งหมดวันนี้พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาเที่ยวชมความสวยงามและชมเสน่ห์ในวิถีชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน
                 
“สิ่งที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสและชมความเป็นวิถีชีวิตของชาวโคกโพธิ์ชัยนั้น เริ่มจากที่ บ.โนนสะอาด ที่วันนี้ได้มีการพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ที่เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนั้นเข้ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ตามด้วยการได้สัมผัสถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของชุมชนหรือนั่งโอนโล่นซา หรือนั่งชิงช้า ใต้ต้นจามจุรีชมวิวแม่น้ำชีที่สวยงาม ชมความสวยงามของนกกระจาบที่ทำรังบนต้นไม้โดยรอบพื้นที่ที่นับวันยิ่งหาดูได้ยาก  ชอปปิ้งกระเป๋า หรือ เสื่อ ที่ชุมชนนั้นได้นำกกมาเป็นวัตถุดิบแต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นจะเน้นที่ความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการทำหมอนอิง ที่ บ.โนนสะอาดแห่งนี้นั้นได้ทำลายไดโนค้ำคูณ ที่จัดเป็นลายมงคลประจำจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมาเลือกซื้อเป็นของฝากประจำถิ่น ขณะที่บ้านนายาว จัดเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมราบลุ่มแม่น้ำชี ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมีความโดดเด่นในเมนูอาหารประจำถิ่นไม่ว่าจะเป็นลาบหอยเชอรี่ ,ลาบตะไคร่น้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลาบเทา,ปลาช่อนแดดเดียว,กุ้งเต้น,ต้มยำปลาช่อน เสริฟๆร้อนด้วยข้าวเหนียวใหม่ตามฤดูกาล โดยเมนูอาหารส่วนใหญ่ของคนในชุมชนแห่งนี้นั้นได้มีการหามาแบบวิถีคนในชุมชนจากกุดนาแซง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้คือกุดนาแซง ที่ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดที่จะต้องมาเช็คอิน ก่อนกลับก็ต้องแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นซึ่งที่นี่นั้นเป็นหมู่บ้านทำว่าวไทยประยุกต์ ทอเสื่อกก ทำการเกษตรผสมผสาน และยังคงมีโฮสเตย์ไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยว และเมื่อได้มาพักที่ บ.นายาว แล้วนั้น หากใครไม่ได้รับประทานปลาไหลกุดนาแซง ปลาไหลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย เรียกได้ว่ามาไม่ถึงโคกโพธิ์ชัยอีกด้วย”


                 
นายปลวัชร  กล่าวต่ออีกว่า ที่บ้านมูลนาคเป็นหมู่บ้านที่คนในชุมชนนั้นได้ดึงเสน่ห์และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ผสมผสานกับพลังที่เข้มแข็งของผู้นำชุมชน ในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยชูจุดเด่นของจุดชมวิวที่ชื่อว่า นาคนคร ที่เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด และที่ขาดไม่ได้คือเมื่อมาชมวิถีของหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องกราบขอพรพระใหญ่ และเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กลุ่มสตรีที่นี่นั้นมีการทอผ้าไหม ผ้าโทเร สุดท้ายคือที่บ้านโพธิ์ไชย ที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีการดึงเสน่ห์ของคนในชุมชนมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเพราะคนในชุมชนนั้นทราบกันดีว่าอะไรคือเสน่ห์ที่จะนำมาแสดงอกให้เราได้เห็นอีกทั้งที่ บ.โพธิ์ชัย แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ ที่มีร่องรอยของเมืองที่มีอายุกว่า 5,000 ปี หรือที่ชาวชุมชนเรียกว่าเป็นเมืองโบราณไชยวาน โดยมีการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้ที่เดินทางผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมากราบขอพรพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวาน ที่มีอายุหลายพันปีให้ได้สักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์นั้นชุมชนยังคงมีการค้นพบโครงกระดูกสมัยโบราณ เครื่องใช้สอยต่างๆของคนยุคโบราณ และใบเสมาที่สวยสมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย ที่อยู่ตามจุดต่างๆโดยรอบพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้
                
“วันนี้ชาวโคกโพธิ์ชัย พร้อมในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนที่จะได้มาสัมผัสถึงวิถีของคนในชุมชน ซึ่งวันนี้เราได้มีการคัด 4 หมู่บ้านเด่นให้เป็นหมู่บ้านโอทอป นวัตวิถี ที่เมื่อได้มาสัมผัส ได้มาพูดคุย ได้มาเยือนชุมชนของเราแล้วนั้นรับรองได้ว่าทุกคนจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ซึ่งคนในชุมชนนั้นพร้อมทีจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรีอีกด้วย”
18 พฤศจิกายน 61 10:19:25
ข่าวที่ใกล้เคียง


KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.