ชิมกล้วยเบรคแตก - ไหว้ศาลปู่ตา - ชมสะพานไม้เก่า ในวิถีของคนเขาสวนกวาง (มีคลิป)   


20 กุมภาพันธ์ 62 15:24:27

ชิมกล้วยเบรคแตก - ไหว้ศาลปู่ตา - ชมสะพานไม้เก่า
ในวิถีของคนเขาสวนกวาง ที่หากไม่ได้มาจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง   

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยที่ อ.เขาสวนกวางแห่งนี้นอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจังหวัดแล้ว หลายคนคงจะรู้จักถึงความขึ้นชื่อในเรื่องของอาหาร ซึ่งนั่นก็คือไก่ย่างเขาสวนกวาง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งโลก แต่แล้ววันนี้เราก็ได้มาค้นพับกับวิถีของคนในชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ และนำเสนอของดีที่มีอยู่ประจำถิ่นที่ทรงคุณค่าให้กลายมาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวนั้นพลาดไม่ได้เลยทีเดียว


นางชลพรรศ  ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
                
นางชลพรรศ  ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นและส่งเสริมให้กับชุมชนนั้นได้แสดงออกซึ่งความสามารถ แสดงออกถึงพลัง และแสดงออกถึงความรัก สมัครสมานสามัคคี  จนกลายมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงของเด่น ของดีที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่ง อ.เขาสวนกวาง นั้นมีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จากภาพรวมทั้งจังหวัด 114 หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่ บ.หนองแวงเรือ ม.7 ต.ดงเมืองแอม แห่งนี้ ที่คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้าง แต่งแต้มสีสัน ให้งามสดใส ซึ่งหากได้มาเยือนที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วนั้นคนในชุมชนจะให้การต้อนรับด้วยมาลัยดอกมะลิ เพื่อเป็นการอ้าแขนรับเข้าหมู่บ้านและร่วมเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนของคนในชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปสินค้านานาชนิด และที่สำคัญกับการแสดงพื้นบ้านที่คนในชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาไว้คือการเซิ้งสวิง ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นการจำลองหรือเล่าเรื่องราวการหาสัตว์น้ำของชาวบ้านโดยใช้สวิงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทำมาหากิน จัดเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนอีสานที่หาชมได้ยาก


กล้วยเบรคแตก
                
“บ.หนองแวงเรือ เป็น 1ใน 4 หมู่บ้านของ อ.เขาสวนกวางที่ถูกยกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี   ซึ่ง ที่ บ.หนองแวงเรือแห่งนี้นั้น จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำกล้วยเบรคแตกคือทานแล้วหยุดไม่ได้ ซึ่งมีทั้งกล้วยฉาบ กล้วยตาก  ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันดำเนินงานมานานกว่า 10 ปีแล้ว และที่สำคัญคือมีรสชาติที่ละมุนลิ้นมาก ปัจจุบันได้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วยการปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ จนทำให้อดีตที่หลายคนมองว่ากล้วยฉาบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบธรรมดาทั่วไปแต่วันนี้ที่ บ.หนองแวงเรือได้พัฒนากล้วยตาก และ กล้วยฉาบให้กลายเป็นกล้วยเบรคแตกที่มีหลากหลายรสชาติ ทั้งแบบเคลือบน้ำตาล, แบบดั้งเดิม, หรือรสบาบีคิว, ปาปิก้า, รสชอกโกแลต และรสชาติต่างๆตามความต้องการของตลาด  ขณะเดียวกันยังคงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหมที่คนในชุมชนแห่งนี้นั้นได้ทำการผลิตไหมตั้งแต่การให้อาหารหนอนไหม การดึงเส้นไหมไปจนถึงการทอผ้า”


นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวต่ออีกว่า  เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาที่นี่แล้วจะติดใจอย่างมาก  เพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางที่สามารถเที่ยวชมความเป็นวิถีของชุมชนในแต่ละกลุ่มได้และหากเที่ยวแล้วเหนื่อย เราก็สามารถที่จะพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้อีกด้วย เพราะคนในชุมชนแห่งนี้ได้จัดที่พัก ในรูปแบบของโฮมสเตย์ ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุด อย่างไรก็ดีจากการดำเนินงานดังกล่าว ต้องขอขอบคุณโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่เดิมทุกหมู่บ้านนั้นมีต้นทุนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง เมื่อรัฐบาลซึ่งได้จัดสรรงบประมาณและกำหนดแผนการดำเนินงานดังกล่าวขึ้นมาก็ส่งผลถึงการต่อยอด ที่ชุมชนมีการตื่นตัว และได้ร่วมกันสร้างอะไรหลายอย่างขึ้นมา ซึ่งทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้จากการดำเนินงานดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น


ไหว้ศาลปู่ตา
                
“และหากได้มาเยือน บ.หนองแวงเรือ แห่งนี้ ทุกคนจะต้องได้เข้ากราบขอพร ศาลปู่ตา  ซึ่งเป็นหลักเมืองของคนในชุมชนที่ทุกวันพุธ จะมีการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ซึ่งเป็นการประกอบพิธีที่เป็นวิถีของคนในชุมชนที่สืบต่อกันมา ขณะเดียวกันนอกจากกล้วยเบรคแตก แล้ว ชุมชนแห่งนี้ยังคงมีการทำถั่วตัดน้ำมะตูม ที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ เพราะด้วยเสน่ห์ของชุมชนที่ใช้น้ำมะตูม มาเคี่ยวถั่ว จึงทำให้ถั่วตัดที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีรสชาติที่โดดเด่น และเหมาะแก่การเป็นของฝากอีกด้วย”เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS